Informacje o spółce

Informacje o Spółce:

Firma Spółki: Południowy Koncern Węglowy S.A.

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Południowy Koncern Węglowy S.A.

Numer REGON – 240033634

Numer NIP – 6321880539

Numer BDO – 000011215

Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Katowice, ul. Lompy 14 pod numerem KRS: 0000228587

 

Kapitał zakładowy (wpłacony): 400 286 800,00 zł 

 

Strona internetowa: www.pkw-sa.pl

Kontakt

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
e-mail: sekretariat@pkw-sa.pl
Centrala: tel. +48 32 618 50 00, fax. +48 32 616 44 76