Przyjmowanie i załatwianie spraw

Pisma do Południowego Koncernu Węglowego S.A. należy kierować na adres:
Południowy Koncern Węglowy S.A.  ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
lub składać je osobiście w kancelarii głównej Spółki (parter - pokój nr 5, w godz. 7.00 – 14.00).

W sprawach dotyczących Zakładów Górniczych Brzeszcze, Janina, Sobieski, wchodzących w skład Południowego Koncernu Węglowego S.A. - pisma należy kierować na adres Południowy Koncern Węglowy S.A. ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
lub składać je osobiście w kancelarii głównej Spółki (parter - pokój nr 5, w godz. 7.00 – 14.00).

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2022 r., poz. 902) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. 

Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
lub składać je osobiście w kancelarii głównej Spółki (parter - pokój nr 5, w godz. 7.00 – 14.00).

Metryka dokumentu pokaż
podmiot udostępniający
Tauron Wydobycie S.A.
osoba, która wytworzyła informację
Anetta Zastawny
osoba, która odpowiada za treść informacji
Ryszard Wojtków
data wytworzenia informacji
osoba, która wprowadziła informację
Dominika Zięba
czas udostępnienia informacji
2023-02-13
czas ostatniej aktualizacji
2024-01-03