Status prawny

Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie został zawiązany Aktem Zawiązania z dnia 25.01.2005 roku. Osobowość prawną Spółka uzyskała z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, w dniu 15.02.2005 roku (numer KRS: 0000228587). Działalność związaną z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego Spółka rozpoczęła 01.07.2005 roku.

Spółka od 2007 roku wchodziła w skład Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A., której podmiotem dominującym jest TAURON Polska Energia S.A.

W 2016 roku nastąpiło połączenie Spółki ze Spółką Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o., poprzez przejęcie Spółki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o.

Z dniem 31.12.2022 roku jedynym właścicielem Spółki został Skarb Państwa, tym samym nastąpiło wydzielenie Spółki z Grupy TAURON.

W okresie od 24.02.2014 roku do 01.01.2024 roku Spółka funkcjonowała pod firmą TAURON Wydobycie S.A. Od dnia 02.01.2024 r. Spółka działa pod firmą Południowy Koncern Węglowy S.A.

Siedzibą Spółki jest miasto Jaworzno.

Spółka działa na podstawie: Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki.

Metryka dokumentu pokaż
podmiot udostępniający
Tauron Wydobycie S.A.
osoba, która wytworzyła informację
Gabriel Głąb
osoba, która odpowiada za treść informacji
Ryszard Wojtków
data wytworzenia informacji
osoba, która wprowadziła informację
Dominika Zięba
czas udostępnienia informacji
2023-01-26
czas ostatniej aktualizacji
2024-02-23